Iron > Gold 1.99 EUR
Gold > Diamond 3.49 EUR
Diamond > Obsidian 4.49 EUR
Obsidian > Cookie+ 23.99 EUR
Cookie+ > CookieLegend 26.99 EUR
COOKIELEGEND > ULTIMATE 34.99 EUR
ULTIMATE > BOSS 59.99 EUR
BOSS > TOPDONATOR 49.99 EUR
TOPDONATOR > TOPDONATOR + 54.99 EUR